Zynca är en viktig pusselbit i vår värld. Ensam är inte stark, utan det är tillsammans som vi skapar en förändring. Det är det viktigaste. En bra match helt enkelt.

Vid Hjälmarens västra sida i Närke ligger Örebro och just idag visar staden upp sig från sin bästa sida när vi stannar till för att träffa Cleverex. Ett bolag som idag bedriver verksamhet inom ett otal antal områden, där bl.a. jobbförmedling är ett av deras områden. Vi skymtar delar av Örebro Slott och Örebro Stadspark när vi anländer till vårt möte. Örebro är en stad som verkligen lever upp under vinterhalvåret.

När vi kommer fram till Kristin och Johannes på Cleverex Jobbförmedling i Örebro möts vi av idel leenden, en glad framtoning och en öppen dialog om typ allt. Det är lätt att förstå varför de är uppskattade bland de deltagare som de dagligen jobbar med. De har helt enkelt väldigt kul på jobbet och det lyser även upp tillvaron för andra i deras närhet. Johannes berättar vidare:

-”För mig är det viktigt att hela tiden se människor. Utan det kan jag inte göra ett bra jobb”, säger Johannes som arbetat på Cleverex under ett antal år. Han berättar entusiasmerande att han har anammat bolagets värdegrund som togs fram när bolaget startade 2011, där kärnan baseras på ”framgång tillsammans”. Han fortsätter vidare: -Våra deltagares mål är också våra mål. Vi ser till att verka för att gemensamt nå dem, oavsett om det gäller en utbildning eller ett arbete. Det kan måhända låta en aning klyschigt, men vi ser alla våra deltagare som unika individer, där vi försöker jobba med dem utifrån deras behov, kompetenser och tidigare erfarenheter. Det är prio.

De två kollegorna på Cleverex berättar att det varit ett omtumlande år som de nu lämnat för ett än mer spännande 2022. Pandemin har gjort sitt till och samtidigt har bolaget växt ytterligare till andra orter, vilket har fört med sig mer arbete, fast på ett positivt sätt. Det syns på dem att de verkligen gillar det de gör och Cleverex som bolag uppvisar väldigt goda resultat, vilket kännetecknar en strategi och vision som fungerar.

Johannes kollega Kristin fortsätter inspirerat samtalet vidare och betonar också att; ”…våra handledare är experter inom olika branscher och yrkesområden och utifrån ovan ledord, försöker vi hjälpa människor till utbildning eller jobb. Det gör vi genom att aktivt finnas tillgängliga för våra deltagare när olika behov uppstår. Vi samlas alltid en stund på morgonen och går igenom vad varje individ har på sin agenda idag. Det kan vara att ta en ny kontakt med Cleverexs nätverksplattform bland olika arbetsgivare från olika bakgrunder”. Kristin berättar vidare att: ”…varje dag inte är den andra lik, utan det finns en aktivitetsplan som gås igenom och som sedermera skall mappas gentemot deltagare”.

-Vi har haft ett samarbete i drygt ett års tid och vår ambition har hela tiden varit att skapa en mer digitaliserad matchningsprocess. Det är bara att se sig om i samhället generellt; nästan allt är digitaliserat, vilket gör att vi måste utvecklas med tidens tand. En av Zyncas absolut starkaste sidor enligt oss, är att de hjälper oss att matcha arbetsgivare och deltagare på ett snabbt och effektivt sätt – digitalt.

Kristin nickar mot Johannes och fyller på;”…för oss på Cleverex ligger Zynca i framkant när det gäller hur en komplett matchningsprocess skall fungera. Vi känner det och vurmar för den. Våra deltagare har tyckt att den känns smidig och lättillgänglig. Då är vi riktigt nöjda. Zynca är en stor del av våra framgångar och genom att vi nu, tillsammans, tar ytterligare kliv framåt i vårt samarbete kommer hundratals av våra deltagare få chansen att nå sitt drömjobb. Det är det som kallas för en ”match made in heaven”. Kristin.

När vi precis rundat av vårt samtal med Kristin och Johannes, kommer en deltagare in i mötesrummet och är väldigt upprymd. Han ser ut att spricka av glädje innan han omfamnar Johannes och säger att han fått en plats på den truckutbildning som han och Johannes gemensamt arbetat för. Den kramen betyder mycket och det syns att Cleverex gör skillnad i Örebro och på andra orter, där de är verksamma…

För oss på Cleverex ligger Zynca i framkant när det gäller hur en komplett motor för matchningsprocess skall fungera. Vi gillar den skarpt. Våra deltagare har tyckt att den känns smidig och lättillgänglig. Det är den bästa feedbacken för oss. Är våra deltagare nöjda; då är vi nöjda. Tillsammans med Zynca tar vi nu ytterligare kliv framåt i vårt samarbete för att skapa rätt förutsättningar för våra hundratals deltagare att få chansen till just deras drömjobb. Zyncas sömlösa digitala plattform är en stor del i våra framgångar.

Zyncas digitala matchningsprocess gör skillnad