GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och är ett samlingsnamn för dataskyddsförordningen (lagarna).

Kort förklarat har nya lagar införts för att skydda privatpersoner inom EU från att få sin personliga information ofrivilligt såld eller uthyrd, och för att förhindra integritetskränkning.

Vi på Zynca och övriga verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en förening eller någon annan typ av verksamhet. Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter.

De grundläggande principerna kan sägas vara kärnan i dataskyddsförordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling och sätter de yttersta ramarna för vad som är en tillåten behandling. Det är därför viktigt för oss på Zynca att vi gör rätt och att du som kund förstår principerna och att vi tillämpar dem i vår verksamhet när vi behandlar personuppgifter. Zynca har alltid principerna i bakhuvudet när vi arbetar med personuppgiftsbehandling.

Principerna innebär bland annat att vi på Zynca som är personuppgiftsansvariga gör att vi måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter. Vi får bara samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål som i sin tur berättar att vi bara kan behandla de personuppgifter som behövs för att helga medlen. Dessa personuppgifter skall också vara korrekta och när de är använda och inte behövs längre skall de raderas så att obehöriga ej få tillgång till dem. Allt för att påvisa att Zynca lever upp till dataskyddsförordningen och jobbar på rätt sätt.

Zynca jobbar aktivt med en framtagen integritetspolicy som förklarar hur vi behandlar kundernas uppgifter i samband med våra produkter och tjänster.