Vi vill att våra talanger skall fokusera på det som de kan bäst istället för att vara ”lagom” bra på flera olika saker. Det blir varken hackat eller malet då. Vi vill jobba utifrån att finna varje individs spetskompetens.

Milqias Habte, medgrundare och VD för Interlokal Talents är väldigt tydlig i sin vision med sitt bolag och de människor som de jobbar med. När vi träffas har vårsolen äntligen nått fram och det känns som vår bästa tid är på väg. Milqias utstrålar ett lugn och han ser ljust an på framtiden gällande sitt relativt unga bolag. Han säger;

-Interlokal Talents är ett konsultbolag som arbetar med talanghantering och hjälper privatpersoner, företag och offentliga verksamheter att identifiera, definiera och utveckla kompetenser. Vi sticker inte under stolen med att vi tycker att det finns en stor ”talangbas” som indirekt slösas bort i vissa lägen och det vill vi motverka. Om vi bemöter talanghantering på rätt sätt och adresserar frågan istället kan vi finna nya nycklar till framgång. Det känner vi måste vara rätt väg framåt, säger Habte.

Milqias är väldigt trygg med de arbetssätt som finns i Interlokal Talents verktygslåda. Han fortsätter:

-Vi vill att våra talanger skall fokusera på det som de kan bäst istället för att vara ”lagom” bra på flera olika saker. Det blir varken hackat eller malet då. Vi vill jobba utifrån att finna varje individs spetskompetens. Med den spetsen ger vi talangen bästa möjliga chans att lyckas utifrån dennes färdigheter.

Interlokal Talents berättar gärna om att alla människor har talang. Det finns ingen enligt dem som är ”the chosen one” eller föds speciell. Det kan dyka upp talanger närsomhelst. Överallt. I deras verktygslåda finns en tydlig metodik; hjälp kunden med att identifiera det kunden tycker om och det som den känner mest för och bygg strategin därifrån.

-För oss är transparens och ärlighet viktigt. Vi måste kunna stå för det vi gör på alla nivåer. Vi skall ha en förklaring och tilltro till varje agerande vi gör. Det är ett måste. Som bolag har vi anammat ihärdighet som det kanske mest lysande ledordet hos oss. Oavsett deltagarens situation eller utmaningar kommer i alla fall inte vi ge upp på dem, berättar Milqias på ett tryggt och sunt sätt.

När Interlokal Talents säkerställde sin affärsmodell fann de ett antal intressebaserade plattformar för vem som helst att delta och ingå i. Det kan vara i communities, rusta och matcha, olika nätverk och mindre program, samt workshops, där Interlokal Talents egna utbildningsmaterial är basen. De jobbar också intensivt med att ordna feriejobb för 16-19 åringar runtom i Stockholms stad.

När Milqias kommer in på hur deras talanghanteringsprocess fortlöper gör han det med pondus. Han är stolt över att de aktivt identifierar individens spetskompetens direkt från början; att de fångar upp den informationen kliniskt, coachar och ger råd för att matcha individen. Interlokal Talent positionerar därefter personen i den bransch eller det arbetsfält som den vill verka igenom att finna rätt strategier, rätt nätverk och konkret fungera i kommande arbetstester. Det är det som är deras unika talanghanteringsprocess. När nästa steg då blir en arbetsintervju är kunden väl förberedd och trygg inför vad som komma skall.

-Det är på det sätt som vi tillsammans med Zynca vill fortsätta göra skillnad. Vi jobbar med mångfald ur ett kompetensperspektiv och vill man då beröra mångfald på riktigt måste man hitta individer, oavsett bakgrund, där fokus ligger på att frigöra ens bästa kompetenser. För oss blir samarbetet med Zynca därigenom ett jättelyft. Vi säkerställer vår talanghanteringsprocess och Zynca tillhandahåller arbetsgivare via deras unika digitala plattform som gör att vi tillsammans kan ge våra deltagare förutsättningar som möter deras behov, avslutar Habte.

Vi vill att våra talanger skall fokusera på det som de kan bäst istället för att vara ”lagom” bra på flera olika saker. Det blir varken hackat eller malet då. Vi vill jobba utifrån att finna varje individs spetskompetens. Med den spetsen ger vi talangen bästa möjliga chans att lyckas utifrån dennes färdigheter.

För oss blir samarbetet med Zynca ett jättelyft.