Tillsammans med Zynca kommer vi förändra arbetsmarknaden, eftersom vi har funnit de ”dolda” jobben och därmed snabbat på processen från ett behov hos en arbetsgivare till att anställa. Det tror vi stenhårt på.

Uppe i vackra Norrbotten och dess residensstad Luleå, träffar vi Nordisk Kompetens grundare tillika VD/vice-VD, Mariam Al-Zamami och Jonny Häggström. Bolaget grundades 2014 och jobbar med omställning, arbetssökande, bemanning och rekrytering. Från att mer eller mindre bara funnits i Norrbotten tidigare finns de idag i stort sett över hela landet något som VD Mariam Al-Zamami gärna utvecklar:

-Vi har gått från Norrbottens centralort (fortfarande vår bas) Luleå till att verka över i stort sett hela Sverige genom att vi har fullföljt vår vision och tillsatt rätt kompetens för att lyckas med våra uppdrag. Visionen är att göra en positiv inverkan på den svenska arbetsmarknaden. När vi jobbar med våra människor visar vi att vi har ett engagemang, en betydande medkänsla och sätter alltid lösningsfokuserat i första rum, berättar Mariam. Vår styrka ligger i att våra handledare och jobbkonsulter, tillsammans med deras samlade omvärldskunskap, branschöverskridande nätverk och kunskap ger framgångar för våra deltagare. De vet vad som krävs för att du skall lyckas i din rekrytering, omställning eller ditt arbetssökande.

Jonny Häggström som är vice-VD vill också tillföra värdet av att se människors möjligheter och deras nätverk:

-Under pandemin har Nordisk Kompetens vuxit väldigt mycket; då många utsatta och utvisningshotade ungdomar som omfattats av gymnasielagen fått vår hjälp. Bortemot 220 människor har satts i tillsvidareanställningar. Det skapar då andra förutsättningar och vinster på flera plan, dels att de som var i nöd först nu kan få ett jobb och känna en tillhörighet i samhället. Det är jätteviktigt, oavsett om man bott eller är född i Sverige eller inte, avslutar Jonny.

För Nordisk Kompetens skall alla delar i deras verksamhet genomsyras av engagemang, medkänsla och lösningsfokuserad. Har man dessa vitala delar med sig in och aktivt verkar för, då väldigt bra för samtliga parter.

Jonny nämner i förbifarten att:

Vi brukar säga att vi lever som vi lär och lär som vi lever. Att lyfta människan och jobba med de bitar som kan visa upp ”titta här; du har så mycket som du kan kämpa vidare med” är alltid aktuellt och relevant. Finna positiva föredömen. Då strävar man efter att försöka ta ansvar för det man gör och bryr sig om andra människor och visar medkänsla. Kort och gott; ge stöd och möjliggöra saker och ting för den arbetssökande.

En annan viktig approach som Nordisk Kompetens fått med sig och samtidigt utvecklat över de här ca 8 åren och med pandemin som en stor orsak till det är förändrade samtal med arbetssökanden. De har tidigt märkt att de arbetssökande ofta säger att; ”…jag är utbildad som…” och då frågar alltid handledarna på Nordisk Kompetens om det är det den arbetssökanden egentligen vill jobba med? Allt är inte bara svart och vitt. Vissa har gjort ett komplett karriärsbyte och påbörjat en ny resa, vilket bolaget och de anställda tycker varit fascinerande och starkt att vara en proaktiv del av. Frågan som uppkommit har varit; vad vill jag ha för jobb och hur når jag det på bästa möjliga sätt.

Mariam noterar att för att hitta de bästa möjliga långsiktiga lösningen har Nordisk Kompetens, tillsammans med bättre digitala förutsättningar lyckats hjälpa och finna lösning till dessa:

-Det är här samarbetet mellan Zynca och Nordisk Kompetens kommer in. Tillsammans kommer vi förändra arbetsmarknaden, eftersom vi har funnit de ”dolda” jobben och därmed snabbat på processen från ett behov hos en arbetsgivare till att anställa. Det tror vi stenhårt på. Det viktigaste är att tillsätta kompetens på rätt plats och göra det så effektivt som möjligt för alla parter. Då skapar vi en rörlighet för kompetenser i samhället. Nordisk kompetens och Zynca kommer vara en fantastisk kombination med en digital plattform med många jobb som vi kan förmedla till befintliga och potentiella arbetsgivare. Det är redan bra och kommer bli ännu bättre. Vi är bara i början av ett vad vi tror blir ett starkt, fruktsamt samarbete för flera år framåt, berättar Mariam.

Att lyfta människan och jobba med de bitar som kan visa upp ”titta här; du har så mycket som du kan kämpa vidare med” är alltid aktuellt och relevant. Finna positiva föredömen.